Programy Profilaktyczne

dla szkół podstawowych i średnich na Śląsku
i w ościennych województwach

O mnie

Jestem profilaktykiem, co oznacza, że wolę zapobiegać niż leczyć. Uznaję skuteczność działań prewencyjnych, ponieważ „lepszy jest gram profilaktyki niż kilogram lekarstw”.

W dobie kryzysu tożsamości młodych ludzi, docieram do odbiorców poprzez działania
profilaktyczne opierające się na: rozmowie z nimi, skłanianiu ich do refleksji, pokazywaniu
im alternatyw wobec schematycznego zachowania, a także gry i zabawy.

W swoich programach profilaktycznych realizuję tematy najważniejsze dla odbiorcy ze
szkoły podstawowej, jak i średniej. Po paru latach ogólnoświatowej epidemii, lockdownach i
restrykcjach, dzieci i młodzież mają problemy innego typu niż zachowania destrukcyjne.
Profilaktyka w moim wydaniu nie dotyczy stricte narkotyków, jest problemowa, co oznacza
szerszą perspektywę tematyczną. Relacje a właściwie ich wyraźny kryzys, emocje,
nieradzenie sobie z nimi i z otoczeniem, to tylko kilka z tematów podejmowanych przeze
mnie w swych warsztatach profilaktycznych.

Jako profilaktyk, docieram do młodego odbiorcy z treściami, które nie tylko uzupełniają to,
co zaproponowane jest w szkole, ale też wspomagają rozwój ucznia. Działania profilaktyczne
w szkole nie polegają na rozbudzaniu ciekawości wobec działań ryzykownych, ale na
ukazaniu młodemu odbiorcy szerszej perspektywy, właściwej drogi do szczęścia.

Od 15 lat zajmuję się zapobieganiem i pomaganiem. Profilaktyka przeze mnie realizowana
opiera się na przekazie połączonym, gdzie wiedza, emocje i kompetencje  zmierzają ku
prawdzie. Tylko pozytywny przekaz wraz ze szczerym nastawieniem na odbiorcę, daje
gwarancję dotarcia do rozmówcy.

Moimi atutami są:

łatwość i szybkość nawiązywania kontaktu z odbiorcami, tak z dziećmi, jak i z młodzieżą

umiejętność podawania ważnych treści w prosty i praktyczny sposób

elastyczność w realizowanej tematyce (kiedy dostrzegam konieczność podjęcia treści
związanych z zapotrzebowaniem uczniów, podejmuję je – czasem wychodząc poza temat główny, często wplatając temat w realizowaną treść)

angażowanie odbiorców podczas programu profilaktycznego (nic tak nie sprzyja
przyswajaniu informacji jak osobiste zaangażowanie, jak twierdzi guru profilaktyki w swej „liście Hansena”)

kreatywność przekładająca się na programy profilaktyczne.

Kapitał Sensu – Programy dla szkół

Autorskie programy

lat doświadczenia

Realizacja programów na rok

Wykonanych programów